Projektledning

Vi ansluter till ditt team antingen genom att skriva på ett överenskommet kontrakt eller genom att går igenom det vanliga anbudsförfarandet. Sedan ställer vi vår breda erfarenhet till förfogande till ditt projekt och säkrar budgeten, projektschemat och att den totala kvaliteten bibehålls.

Kontakt

LUNDBY VVS & BYGG AB BLACKEVÄGEN 6C
417 16 GÖTEBORG
MOBIL 0700-900959 KONTOR 031-229030

ANSVARIG - REZA ASKARI
lundbyror@gmail.com